سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی

http://www.taranee.ir/

سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی - مطالب ارسال شده توسط gmh

دانلود رایگان نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی و نرم افزار در سمپل دانلود

دانلود رایگان نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی و نرم افزار در سمپل دانلود

آزمون علوم تجربی ششم دبستان | درس 1 تا درس 5
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 119
آزمون ریاضی پنجم دبستان | درس 1 و 2 و 3
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 118
آزمون مطالعات اجتماعی ششم دبستان | درس 7 و 8
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 114
آزمون هدیه های آسمانی ششم دبستان | نوبت اول
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 112
آزمون مطالعات اجتماعی پنجم دبستان | نوبت اول
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 135
آزمون علوم تجربی پنجم دبستان | درس 5 با جواب
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 134
آزمون علوم تجربی چهارم دبستان | درس 5 با جواب
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 133
آزمون قرآن چهارم دبستان | نوبت اول
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 132
آزمون مطالعات اجتماعی ششم دبستان | نوبت اول (دی)
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 109
آزمون نوبت اول علوم تجربی چهارم دبستان | درس 1 تا درس 6
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 122
آزمون علوم تجربی ششم دبستان | نوبت اول
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 111
آزمون فارسی کلاس ششم دبستان | نوبت اول
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 110
آزمون ریاضی کلاس ششم دبستان | نوبت اول (دی)
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 108
آزمون مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | درس 10
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 131

اخبار مدارس

اخبار مدارس داخل و خارج

نمونه سوالات برتر

دانلود بهترین نمونه سوالات

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین های جهان