سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی

http://www.taranee.ir/

سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی - مطالب ارسال شده توسط gmh

دانلود رایگان نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی و نرم افزار در سمپل دانلود

دانلود رایگان نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی و نرم افزار در سمپل دانلود

آزمون علوم تجربی نوبت اول | چهارم دبستان
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 173
آزمون علوم تجربی نوبت اول | پنجم دبستان
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 172
امتحان تفکر و سبک زندگی هفتم متوسطه نوبت اول با جواب
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 170
آموزش ریاضی ششم دبستان | الگوهای عددی
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 153
آزمون غلوم تجربی هفتم متوسطه نوبت اول با جواب
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 164
آزمون ریاضی پنجم دبستان فصل 3: نسبت و تناسب با جواب
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 171
آزمون زبان انگلیسی هفتم متوسطه نوبت اول با جواب
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 167
آموزش ریاضی پنجم دبستان | کسرها
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 151
آزمون عربی هفتم متوسطه نوبت اول
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 160
آزمون ریاضی هفتم متوسطه نوبت اول
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 159
آموزش ریاضی پنجم دبستان | اعداد مخلوط
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 150
انیمیشن آموزشی اول دبستان | آهن ربا
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 149
آزمون چهارم پنجم دبستان | درس 1 تا 3
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 157
آزمون فارسی اول دبستان | دی ماه
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 144
آموزش علوم تجربی ششم دبستان | زمین پویا
خلاصه :
توضیحات / دانلود گزارش کد : 156

اخبار مدارس

اخبار مدارس داخل و خارج

نمونه سوالات برتر

دانلود بهترین نمونه سوالات

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین های جهان