سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی

http://www.taranee.ir/

سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی - مطالب ارسال شده توسط gmh

دانلود رایگان نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی و نرم افزار در سمپل دانلود

دانلود رایگان نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی و نرم افزار در سمپل دانلود

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی چهارم زبان دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی چهارم زبان دی

برای دانلود آزمون ادبیات فارسی سال چهارم زبان همراه با پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی چهارم هنر

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم زبان دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 225
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم زبان دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم زبان دی

برای دانلود آزمون زبان فارسی سال چهارم زبان همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال زبان فارسی چهارم زبان

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم هنر دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 224
دانلود نمونه سوال امتحانی سیر هنر در تاریخ چهارم هنر دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی سیر هنر در تاریخ چهارم هنر دی

برای دانلود آزمون سیر هنر در تاریخ سال چهارم هنر (پیش دانشگاهی) روی لینک زیر کلیک کنید.

 دانلود نمونه سوال سیر هنر در تاریخ چهارم هنر

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم هنر دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 223
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم هنر دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 222
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم هنر دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم هنر دی

برای دانلود آزمون زبان فارسی سال چهارم هنر (پیش دانشگاهی) همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال زبان فارسی چهارم هنر

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم انسانی دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 221
دانلود نمونه سوال امتحانی تاریخ هنر جهان چهارم هنر دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی تاریخ هنر جهان چهارم هنر دی

برای دانلود آزمون تاریخ هنر جهان سال چهارم هنر همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال تاریخ هنر جهان چهارم هنر دی 93

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی چهارم هنر دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 219
دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی چهارم هنر دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 218
دانلود نمونه سوال امتحانی فلسفه چهارم انسانی دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 217
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم انسانی دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم انسانی دی

برای دانلود آزمون زبان فارسی سال چهارم انسانی (پیش دانشگاهی) روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال زبان فارسی چهارم انسانی

دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی چهارم انسانی دی

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 216
دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی چهارم انسانی دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 215
دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی چهارم انسانی دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 214
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم انسانی دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 213
دانلود نمونه سوال امتحانی علوم اجتماعی چهارم انسانی دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 212
دانلود نمونه سوال امتحانی عربی اختصاصی چهارم انسانی دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 211
دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی چهارم هنر دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی چهارم هنر دی

برای دانلود آزمون ادبیات فارسی سال چهارم هنر (پیش دانشگاهی) همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی چهارم هنر

دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی چهارم هنر 2

دانلود نمونه سوال امتحانی عربی چهارم انسانی دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 220

اخبار مدارس

اخبار مدارس داخل و خارج

نمونه سوالات برتر

دانلود بهترین نمونه سوالات

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین های جهان