سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی

http://www.taranee.ir/

سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی - 5

دانلود رایگان نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی و نرم افزار در سمپل دانلود

دانلود رایگان نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی و نرم افزار در سمپل دانلود

دانلود نمونه سوال امتحانی سیر هنر در تاریخ چهارم هنر دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی سیر هنر در تاریخ چهارم هنر دی

برای دانلود آزمون سیر هنر در تاریخ سال چهارم هنر (پیش دانشگاهی) روی لینک زیر کلیک کنید.

 دانلود نمونه سوال سیر هنر در تاریخ چهارم هنر

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم هنر دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 223
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم هنر دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 222
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم هنر دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم هنر دی

برای دانلود آزمون زبان فارسی سال چهارم هنر (پیش دانشگاهی) همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال زبان فارسی چهارم هنر

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم انسانی دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 221
دانلود نمونه سوال امتحانی تاریخ هنر جهان چهارم هنر دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی تاریخ هنر جهان چهارم هنر دی

برای دانلود آزمون تاریخ هنر جهان سال چهارم هنر همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال تاریخ هنر جهان چهارم هنر دی 93

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی چهارم هنر دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 219
دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی چهارم هنر دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 218
دانلود نمونه سوال امتحانی فلسفه چهارم انسانی دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 217
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم انسانی دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم انسانی دی

برای دانلود آزمون زبان فارسی سال چهارم انسانی (پیش دانشگاهی) روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال زبان فارسی چهارم انسانی

دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی چهارم انسانی دی

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 216
دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی چهارم انسانی دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 215

اخبار مدارس

اخبار مدارس داخل و خارج

نمونه سوالات برتر

دانلود بهترین نمونه سوالات

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین های جهان