سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی

http://www.taranee.ir/

دانلود نمونه سوال امتحانی متوسطه دوم - 4

دانلود نمونه سوال امتحانی متوسطه دوم

دانلود نمونه سوال امتحانی متوسطه دوم

دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک چهارم تجربی دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک چهارم تجربی دی

برای دانلود آزمون فیزیک سال چهارم تجربی (پیش دانشگاهی) همراه با پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال فیزیک چهارم تجربی

دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی چهارم تجربی دی

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 204
دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی چهارم تجربی دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی چهارم تجربی دی

برای دانلود آزمون شیمی سال چهارم تجربی همراه با پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال شیمی چهارم تجربی

دانلود نمونه سوال امتحانی زیست شناسی چهارم تجربی دی ماه

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 203
دانلود نمونه سوال امتحانی زیست شناسی چهارم تجربی دی ماه
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زیست شناسی چهارم تجربی دی ماه

برای دانلود آزمون زیست شناسی چهارم تجربی همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال زیست شناسی چهارم تجربی

دانلود نمونه سوال امتحانی زمین شناسی چهارم تجربی دی

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 202
دانلود نمونه سوال امتحانی زمین شناسی چهارم تجربی دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 201
دانلود نمونه سوال امتحانی ریاضی چهارم تجربی دی ماه
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی ریاضی چهارم تجربی دی ماه

برای دانلود آزمون ریاضی سال چهارم تجربی همراه با پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال ریاضی چهارم تجربی

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم تجربی و ریاضی دی ماه

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 200
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم تجربی و ریاضی دی ماه
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم تجربی و چهارم ریاضی دی ماه

برای دانلود آزمون زبان فارسی سال چهارم ریاضی و چهارم تجربی (پیش دانشگاهی) همراه با پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال زبان فارسی پیش دانشگاهی

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم تجربی و ریاضی دی ماه

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 199
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم تجربی و ریاضی دی ماه
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم تجربی و ریاضی دی ماه

برای دانلود آزمون زبان انگلیسی سال چهارم ریاضی و چهارم تجربی همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید. (زبان انگلیسی 1 و 2)

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی 2

دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی پیش دانشگاهی - دی ماه

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 198
دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی پیش دانشگاهی - دی ماه
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی پیش دانشگاهی - دی ماه

برای دانلود آزمون معارف (دین و زندگی) چهارم دبیرستان همراه با پاسخنامه روی لینک های زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال دین و زندگی پیش دانشگاهی

دانلود نمونه سوال دین وزندگی پیش دانشگاهی 2

دانلود نمونه سوال معارف چهارم دبیرستان خرداد 97

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات سال چهارم دبیرستان - دی ماه

 

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 197
دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات سال چهارم دبیرستان - دی ماه
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات سال چهارم دبیرستان - دی ماه

برای دانلود آزمون ادبیات سال چهارم پیش دانشگاهی همراه با پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال ادبیات چهارم دبیرستان

دانلود نمونه سوال امتحانی هندسه تحلیلی چهارم ریاضی - دی ماه

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 196
دانلود نمونه سوال امتحانی هندسه تحلیلی چهارم ریاضی - دی ماه
توضیحات / دانلود گزارش کد : 195
دانلود نمونه سوال امتحانی گسسته چهارم ریاضی - دی ماه
توضیحات / دانلود گزارش کد : 194
دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی چهارم ریاضی - نوبت اول
توضیحات / دانلود گزارش کد : 192
دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک چهارم ریاضی - دی ماه
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک چهارم ریاضی-دی ماه

برای دانلود آزمون فیزیک سال چهارم ریاضی همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال فیزیک چهارم

دانلود نمونه سوال امتحانی دیفرانسیل چهارم ریاضی دی

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 193
دانلود نمونه سوال امتحانی دیفرانسیل چهارم ریاضی دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی دیفرانسیل چهارم ریاضی دی

برای دانلود آزمون دی ماه دیفرانسیل سال چهارم ریاضی روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال دیفرانسیل

توضیحات / دانلود گزارش کد : 191

اخبار مدارس

اخبار مدارس داخل و خارج

نمونه سوالات برتر

دانلود بهترین نمونه سوالات

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین های جهان