سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی

http://www.taranee.ir/

دانلود نمونه سوال امتحانی متوسطه دوم - 2

دانلود نمونه سوال امتحانی متوسطه دوم

دانلود نمونه سوال امتحانی متوسطه دوم

دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم ریاضی | نوبت اول دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم ریاضی | نوبت اول دی

برای دانلود آزمون شیمی 2 سال یازدهم ریاضی (همراه با پاسخنامه) برای نیمسال اول روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال شیمی یازدهم ریاضی

دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی | نوبت اول دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 234
دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی | نوبت اول دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 233
دانلود نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی | نوبت اول دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 232
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم ریاضی | نوبت اول دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم ریاضی | نوبت اول دی

برای دانلود آزمون زبان انگلیسی سال یازدهم ریاضی نوبت اول دی ماه همراه با پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم ریاضی

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم ریاضی 2

دانلود نمونه سوال امتحانی عربی 2 یازدهم ریاضی و تجربی | نوبت اول دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 231
دانلود نمونه سوال امتحانی عربی 2 یازدهم ریاضی و تجربی | نوبت اول دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 230
دانلود نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی | نوبت اول دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 229
دانلود نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 228
دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی چهارم زبان دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی چهارم زبان دی

برای دانلود آزمون دین و زندگی سال چهارم زبان (پیش دانشگاهی) روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال دین و زندگی چهارم زبان

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم زبان دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 227
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم زبان دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم زبان دی

برای دانلود آزمون زبان انگلیسی سال چهارم زبان دی ماه همراه با پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی چهارم زبان

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی چهارم زبان دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 226
دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی چهارم زبان دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی چهارم زبان دی

برای دانلود آزمون ادبیات فارسی سال چهارم زبان همراه با پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی چهارم هنر

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم زبان دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 225
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم زبان دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم زبان دی

برای دانلود آزمون زبان فارسی سال چهارم زبان همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال زبان فارسی چهارم زبان

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم هنر دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 224
دانلود نمونه سوال امتحانی سیر هنر در تاریخ چهارم هنر دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی سیر هنر در تاریخ چهارم هنر دی

برای دانلود آزمون سیر هنر در تاریخ سال چهارم هنر (پیش دانشگاهی) روی لینک زیر کلیک کنید.

 دانلود نمونه سوال سیر هنر در تاریخ چهارم هنر

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم هنر دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 223
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم هنر دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 222
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم هنر دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم هنر دی

برای دانلود آزمون زبان فارسی سال چهارم هنر (پیش دانشگاهی) همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال زبان فارسی چهارم هنر

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم انسانی دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 221
دانلود نمونه سوال امتحانی تاریخ هنر جهان چهارم هنر دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی تاریخ هنر جهان چهارم هنر دی

برای دانلود آزمون تاریخ هنر جهان سال چهارم هنر همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال تاریخ هنر جهان چهارم هنر دی 93

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی چهارم هنر دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 219

اخبار مدارس

اخبار مدارس داخل و خارج

نمونه سوالات برتر

دانلود بهترین نمونه سوالات

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین های جهان