سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی

http://www.taranee.ir/

دوازدهم هنر

دوازدهم هنر

دوازدهم هنر

دانلود نمونه سوال امتحانی سیر هنر در تاریخ چهارم هنر دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی سیر هنر در تاریخ چهارم هنر دی

برای دانلود آزمون سیر هنر در تاریخ سال چهارم هنر (پیش دانشگاهی) روی لینک زیر کلیک کنید.

 دانلود نمونه سوال سیر هنر در تاریخ چهارم هنر

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم هنر دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 223
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم هنر دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 222
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم هنر دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم هنر دی

برای دانلود آزمون زبان فارسی سال چهارم هنر (پیش دانشگاهی) همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال زبان فارسی چهارم هنر

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم انسانی دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 221
دانلود نمونه سوال امتحانی تاریخ هنر جهان چهارم هنر دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی تاریخ هنر جهان چهارم هنر دی

برای دانلود آزمون تاریخ هنر جهان سال چهارم هنر همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال تاریخ هنر جهان چهارم هنر دی 93

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی چهارم هنر دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 219
دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی چهارم هنر دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 218
دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی چهارم هنر دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی چهارم هنر دی

برای دانلود آزمون ادبیات فارسی سال چهارم هنر (پیش دانشگاهی) همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی چهارم هنر

دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی چهارم هنر 2

دانلود نمونه سوال امتحانی عربی چهارم انسانی دی

توضیحات / دانلود گزارش کد : 220

اخبار مدارس

اخبار مدارس داخل و خارج

نمونه سوالات برتر

دانلود بهترین نمونه سوالات

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین های جهان