سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی

http://www.taranee.ir/

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات چهارم تجربی دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات چهارم تجربی دی

برای دانلود آزمون ادبیات پیش دانشگاهی (سال چهارم تجربی) همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال ادبیات چهارم تجربی

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات سال چهارم دبیرستان - دی ماه

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 205
دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک چهارم تجربی دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک چهارم تجربی دی

برای دانلود آزمون فیزیک سال چهارم تجربی (پیش دانشگاهی) همراه با پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال فیزیک چهارم تجربی

دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی چهارم تجربی دی

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 204
دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی چهارم تجربی دی
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی چهارم تجربی دی

برای دانلود آزمون شیمی سال چهارم تجربی همراه با پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال شیمی چهارم تجربی

دانلود نمونه سوال امتحانی زیست شناسی چهارم تجربی دی ماه

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 203
دانلود نمونه سوال امتحانی زیست شناسی چهارم تجربی دی ماه
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زیست شناسی چهارم تجربی دی ماه

برای دانلود آزمون زیست شناسی چهارم تجربی همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال زیست شناسی چهارم تجربی

دانلود نمونه سوال امتحانی زمین شناسی چهارم تجربی دی

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 202
دانلود نمونه سوال امتحانی زمین شناسی چهارم تجربی دی
توضیحات / دانلود گزارش کد : 201
دانلود نمونه سوال امتحانی ریاضی چهارم تجربی دی ماه
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی ریاضی چهارم تجربی دی ماه

برای دانلود آزمون ریاضی سال چهارم تجربی همراه با پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال ریاضی چهارم تجربی

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم تجربی و ریاضی دی ماه

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 200
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم تجربی و ریاضی دی ماه
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی چهارم تجربی و چهارم ریاضی دی ماه

برای دانلود آزمون زبان فارسی سال چهارم ریاضی و چهارم تجربی (پیش دانشگاهی) همراه با پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوال زبان فارسی پیش دانشگاهی

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم تجربی و ریاضی دی ماه

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 199
دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم تجربی و ریاضی دی ماه
خلاصه :

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی چهارم تجربی و ریاضی دی ماه

برای دانلود آزمون زبان انگلیسی سال چهارم ریاضی و چهارم تجربی همراه پاسخنامه روی لینک زیر کلیک کنید. (زبان انگلیسی 1 و 2)

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی 2

دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی پیش دانشگاهی - دی ماه

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 198

اخبار مدارس

اخبار مدارس داخل و خارج

نمونه سوالات برتر

دانلود بهترین نمونه سوالات

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین های جهان