close
دانلود آهنگ جدید
آزمون مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | درس 1 تا درس 7 + جواب

سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی

http://www.taranee.ir/

آزمون مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | درس 1 تا درس 7 + جواب

آزمون مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | درس 1 تا درس 7 + جواب مباحث :  فصل اول- محله‌ی ما درس 1- همسایه‌ی ما درس 2- اینجا محله‌ی ماست درس 3- خرید و فروش در محله درس 4- نقشه‌ی محله‌ی ما فصل دوم- شهر من، روستای من درس 5- زندگی در شهر و روستا درس 6- جهت‌های جغرافیایی درس 7- جغرافی‌دانان چگونه محیط‌های زندگی را مطالعه می‌کنند؟ ارزشیابی درس 1 تا 7 مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شهید ناصر حاجیانی + جواب

آزمون مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | درس 1 تا درس 7 + جواب مباحث :  فصل اول- محله‌ی ما درس 1- همسایه‌ی ما درس 2- اینجا محله‌ی ماست درس 3- خرید و فروش در محله درس 4- نقشه‌ی محله‌ی ما فصل دوم- شهر من، روستای من درس 5- زندگی در شهر و روستا درس 6- جهت‌های جغرافیایی درس 7- جغرافی‌دانان چگونه محیط‌های زندگی را مطالعه می‌کنند؟ ارزشیابی درس 1 تا 7 مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شهید ناصر حاجیانی + جواب

آزمون مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | درس 1 تا درس 7 + جواب
اطلاعات :

آزمون مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | درس 1 تا درس 7 + جواب

مباحث : 

فصل اول- محله‌ی ما

درس 1- همسایه‌ی ما

درس 2- اینجا محله‌ی ماست

درس 3- خرید و فروش در محله

درس 4- نقشه‌ی محله‌ی ما

فصل دوم- شهر من، روستای من

درس 5- زندگی در شهر و روستا

درس 6- جهت‌های جغرافیایی

درس 7- جغرافی‌دانان چگونه محیط‌های زندگی را مطالعه می‌کنند؟

ارزشیابی درس 1 تا 7 مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شهید ناصر حاجیانی + جواب