سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی

http://www.taranee.ir/

آزمون علوم تجربی چهارم دبستان درس 1 تا درس 6

آزمون های علوم تجربی چهارم دبستان از تمام فصل ها ، آزمون علوم تمام پایه های دبستان ، برای دانلود آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی اینجا کلیک کنید...

آزمون های علوم تجربی چهارم دبستان از تمام فصل ها ، آزمون علوم تمام پایه های دبستان ، برای دانلود آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی اینجا کلیک کنید...

نمونه سوال علوم تجربی چهارم دبستان درس 1 تا درس 6
اطلاعات :

نمونه سوال علوم تجربی چهارم دبستان درس 1 تا درس 6

آزمون چهار گزینه‌ای علوم تجربی چهارم دبستان | درس 1: زنگ علوم تا درس 5: گرما و ماده

مباحث : 

درس 1: زنگ علوم

درس 2: مخلوط ها در زندگی

درس 3: انرژی نیاز هر روز ما

درس 4: انرژی الکتریکی 

درس 5: گرما و ماده

دانلود