سمپل دانلود - دانلود نمونه سوال، آزمون، کلیپ آموزشی

http://www.taranee.ir/

آموزش ریاضی ششم دبستان | فصل 5: اندازه گیری

دانلود آزمون,دانلود نمونه سوال,آموزش ریاضی ششم دبستان بخش پذیری,کلیپ,آموزش ریاضی,آزمون ریاضی,ششم دبستان,

دانلود آزمون,دانلود نمونه سوال,آموزش ریاضی ششم دبستان بخش پذیری,کلیپ,آموزش ریاضی,آزمون ریاضی,ششم دبستان,

آموزش ریاضی ششم دبستان | فصل 5: اندازه گیری
اطلاعات :

آموزش ریاضی ششم دبستان | فصل 5: اندازه گیری

ارزشیابی فصل 4 و 5 ریاضی ششم دبستان شهید ناصر حاجیانی

مباحث : 
فصل 4: تقارن و مختصات
فصل 5: اندازه گیری